Fisket

indikatorforbudSunnedamms Sportfiske erbjuder tre olika fiskealternativ på en yta av cirka 5 hektar: dels en artificiellt framställd strömsträcka på cirka 300 meter, med 5 pooler, dels en 1,5 hektar stor damm med ett medeldjup på 2 meter och dels en privat flugfiskesträcka i Vänneån (1/4-30/9) på cirka 400 meter.

Fiskesäsongen sträcker sig från islossning till isläggning. Vid dagskort är fiske tillåtet från från 07,00-21,00.

Vattentillförseln kommer från Vänneån och genomströmningen är god, vilket inte bara sörjer för god vattenkvalitet och ekologisk mångfald utan även bidrar till ett för flugfiskaren omväxlande fiskevatten. Bl.a. kläcker här den mäktiga åsandsländan. Utöver det ses ofta gul forsslända och stundtals väldiga mängder nattsländor i varierande storlekar, liksom jungfru-, troll- och flicksländor, fjädermygg samt alla tänkbara landinsekter.

Vi strävar efter att vår inplanteringsfisk ska kunna jämföras med den vilda ädelfisk, som vår hobby har sitt ursprung i. Med andra ord: en fisk odlad på ett varsamt vis och som är uppfödd med återhållsam utfodring och med väl tilltaget utrymme i bassängerna.

Vi strävar också efter ett viktmässigt varierat fiskbestånd med hela fenor. De flesta individerna väger mellan 1 och 4 kilo, när de planteras ut i. Det finns dock exemplar på 5 kilo och däröver.

Vattnets karaktär i kombination med ett rikt insektsliv gör att fisken är extremt vakvillig. Därför lönar det sig ofta att presentera en torrfluga för födosökande fisk, och då gäller det att ha nerverna i styr…

Vi tillåter återutsättning (catch & release), men tänk på att hantera fisken varsamt och med respekt. Låt inte drillningen ta onödigt lång tid. Fisken får under inga omständigheter lyftas över vattenytan!!! Hullinglösa krokar (alt. intryckt hulling), en peang eller tång samt en modern finmaskig håv är ypperliga hjälpmedel för att lyckas med återutsättningen.

——————————————————–

Sunnedamms nyhetsbrev är för närvarande pausat. Men här kan du läsa våra tidigare nyhetsbrev.
(Klicka på respektive länk, så öppnas ett nytt fönster med det aktuella nyhetsbrevet.)

Sunnedamms nyhetsbrev 01/2014

Sunnedamms nyhetsbrev 02/2014

Sunnedamms nyhetsbrev 03/2014

Sunnedamms nyhetsbrev 04/2014

Sunnedamms nyhetsbrev 05/2014

Sunnedamms nyhetsbrev 06/2014

Sunnedamms nyhetsbrev 01/2015

Sunnedamms nyhetsbrev 02/2015

Sunnedamms nyhetsbrev 03/2015

Sunnedamms nyhetsbrev 04/2015

Sunnedamms nyhetsbrev 01/2016