Fisket

indikatorforbudSunnedamms Sportfiske erbjuder tre olika fiskealternativ på en yta av cirka 5 hektar: dels en artificiellt framställd strömsträcka på cirka 300 meter, dels en 1,5 hektar stor damm med ett medeldjup på 2 meter och dels en privat flugfiskesträcka i Vänneån (ena stranden) på cirka 0,5 km.

Fiskesäsongen sträcker sig från islossning till isläggning. Vid dagskort är fiske tillåtet från ”solen upp” till ”solen ner”.

Vattentillförseln kommer från Vänneån och genomströmningen är god, vilket inte bara sörjer för god vattenkvalitet och ekologisk mångfald utan även bidrar till ett för flugfiskaren omväxlande fiskevatten. Bl.a. kläcker här den mäktiga åsandsländan. Utöver det ses ofta gul forsslända och stundtals väldiga mängder nattsländor i varierande storlekar, liksom jungfru-, troll- och flicksländor, fjädermygg samt alla tänkbara landinsekter.

Vi strävar efter att vår inplanteringsfisk ska kunna jämföras med den vilda ädelfisk, som vår hobby har sitt ursprung i. Med andra ord: en fisk odlad på ett varsamt vis och som är uppfödd med återhållsam utfodring och med väl tilltaget utrymme i bassängerna.

Regnbågen och öringen i Sunnedamm kommer från Vänneåns Fiskodling, som är belägen några kilometer uppströms anläggningen. Det innebär att fisken växer upp i samma vatten och Vänneåns fiskodling är en modern anläggning som levererar sportfisk till stora delar av södra Sverige. Odlingen är ansluten till Fiskhälsan AB. Frisk, hälsokontrollerad regnbåge och öring uppodlad i jorddammar sätts regelbundet ut vid Sunnedamms Sportfiske. Vi strävar efter ett viktmässigt varierat bestånd med hela fenor. De flesta individerna väger mellan 1 och 4 kilo, när de planteras ut i. Det finns dock exemplar på 5 kilo och däröver. Den hittills största regnbågen fångad i Sunnedamm var en välproportionerad skönhet på 6,88 kg. Denna toppnotering räknar vi dock med ska skrivas om framöver.

Vattnets karaktär i kombination med ett rikt insektsliv gör att fisken är extremt vakvillig. Därför lönar det sig ofta att presentera en torrfluga för födosökande fisk, och då gäller det att ha nerverna i styr…

Vi tillåter återutsättning (catch & release), men tänk på att hantera fisken varsamt och med respekt. Låt inte drillningen ta onödigt lång tid. Fisken får under inga omständigheter lyftas över vattenytan!!! Hullinglösa krokar (alt. intryckt hulling), en peang eller tång samt en modern finmaskig håv är ypperliga hjälpmedel för att lyckas med återutsättningen.

Läs mer om fiskeregler, etc. under fliken ”Regler”.