Regler

Vid Sunnedamms Sportfiske hyllar och tillämpar vi sportfiskets och i synnerhet flugfiskets etiska principer och förhållningssätt! Det innebär att våra gäster ska visa respekt och hänsyn till såväl djur och natur som till andra fiskare. Speciell hänsyn ska tas till våra fiskar, som ju är grunden för hela verksamheten.
Fisk, som ska återutsättas, MÅSTE behandlas enligt våra regler och bestämmelser (se nedan)! Och fisk, som ska behållas, ska omedelbart efter landningen avlivas med hjälp av priest, sten eller annat lämpligt föremål. Fisken får under inga omständigheter tillfogas onödigt lidande. Behandla också fisken med respekt och värdighet efter avlivandet. Befria fisken från gräs, löv, grus, blodstrimmor, etc. och om du inte direkt vill ta upp fångsten till rensplatsen för vägning/rensning, så placera den gärna på en skuggig plats, häng den i en grenklyka, el. likn.
Visa också hänsyn till andra fiskare: ockupera inte en fiskeplats för länge utan förflytta dig med lämpliga tidsintervall (Låt sunda förnuftet och rådande ”trängsel” vid vatten avgöra!)  Självklart ska du som vår gäst också se till att hålla rent och snyggt efter dig, såväl ute vid vattnet som i och kring stugorna. Släng inte skräp, fimpar, snuspåsar i naturen, diska och städa efter dig och släng sopor, etc. på angivna platser. Självklarheter, tycker säkert de allra flesta, men tyvärr finns det de som inte respekterar sådana enkla, självklara regler! Här nedan finner du i punktform såväl våra allmänna bestämmelser som våra regler för fisket. Dessa finns också uppsatta vid anläggningen och det är varje fiskegästs skyldighet att läsa och tillgodogöra sig reglerna, innan fisket påbörjas.
Den, som bryter mot bestämmelserna, riskerar att avvisas från fisket och avstängas från fortsatt fiske vid Sunnedamms Sportfiske.

Allmänna regler vid Sunnedamms sportfiske:

 • Stugorna ska vid hemfärd vara i det skick de var vid ankomst. Alla dörrnycklar ska lämnas där de fanns, när du kom hit.
 • Tallrikar, glas, koppar och bestick ska diskas, torkas och placeras på sina platser. Det är ej tillåtet att lämna kvar disk i diskstället.
 • Vid hemfärd ska stugorna dammsugas och golven vid behov torkas med fuktig städmopp.
 • Ytterskor får inte användas inne i stugorna.
 • Rensplatsen ska efter användning spolas av och lämnas i det skick den var, när man kom dit.
 • Burkar/flaskor placeras i avsedda behållare vid stora stugan och sopor ska läggas i kassar och slängas i sopkärlet vid entrén.
 • Linstumpar, cigarettfimpar, snus , småskräp, etc. får ej slängas i gräset. Tänk på djuren, som äter allt som ligger på marken och fastnar i linor.
 • Den, som vistas här, är skyldig att, innan fisket påbörjas, ta reda på de regler som gäller här.
 • Grillplats finns, men vill man grilla eller elda får man ta med egen ved eller grillkol.

Fiskeregler vid Sunnedamms sportfiske: 

 • Endast flugfiske är tillåtet. OBS! Endast EN fluga på tafsen och endast fiske med ett spö åt gången!
 • OBS! Allt fiske med nappindikator/flöte är FÖRBJUDET!
 • Vid fiske med planerad återutsättning (catch & release) måste hullinglös krok, eller krok med intryckt hulling användas.
 • Fisken får vid återutsättning inte hållas ovanför vattenytan (OBS! Gäller även vid ev. fotografering!).
 • Peang eller tång ska användas vid avkrokning. Kroka av fisken, medan den befinner sig i vattnet/håven.
 • Det är förbjudet att sticka in fingrarna i fiskens gälar.
 • Det är förbjudet att lyfta fisken i linan.
 • Fisk, som inte återhämtar sig eller blöder från gälar, etc. MÅSTE avlivas och behandlas enligt reglerna för fisk, som ska behållas.
 • Rotation vid fisket är obligatoriskt. Stanna inte för länge på samma fiskeplats.
 • Fiske med agnade flugor som powerbait, räkor, mask och dylikt är förbjudet.
 • Det är förbjudet att påbörja fisket, innan du löst fiskekort.
 • Fisk, som du vill behålla, ska vägas orensad, och betalas senast vid hemfärd.
 • Allt fiske förbokas via iFiske, mail, sms eller telefon. Se vidare under ”Boka”.
 • Du, som fiskar, är skyldig att ta reda på de regler, som gäller vid Sunnedamms Sportfiske. Kontroll sker regelbundet av tillsyningsmän och de fiskare som bryter mot reglerna, kommer att bli avstängda från fisket.