Fiskodling

Kämpastarka regnbågar för Sunnedamms fiskegäster!

Trälshults fiskodling beviljades tillstånd att odla fisk i april 2016. Odlingen är registrerad med anläggningsnummer 756 i Jordbruksverkets register för vattenbruk.

Att odlingen är registrerad innebär bland annat att den är hälsokontrollerad av statens veterinärer, vilka gör regelbundna provtagningar för olika sjukdomar.
Även Laholms kommun gör regelbundna kontrollbesök för att kontrollera odlingens påverkan på miljön.
Länsstyrelsen i Hallands län är den myndighet, som beviljat odlingstillståndet och som även är rådgivande myndighet i fiskodlingsfrågor.

Trälshults fiskodling strävar efter att inplanteringsfisken ska kunna jämföras med den vilda ädelfisk, som vår hobby har sitt ursprung i. Med andra ord: en fisk odlad på ett varsamt vis och som är uppfödd med återhållsam utfodring och med väl tilltaget utrymme i bassängerna.

Trälshults fiskodling är en småskalig och lokalt belägen anläggning, vilket innebär att fisken, som besökande sportfiskare fiskar på, är uppodlad alldeles intill sportfiskeanläggningen Sunnedamms Sportfiske.

Från och med 2019 kommer vi i odlingen att själva krama fisk och ta fram egen rom. Det innebär att vi nu i egen regi har hela kedjan av odlad fisk – från rom till färdig sportfisk!

Det första levnadsåret tillbringar fiskarna inomhus i en landbaserad recirkulerande fiskodling, som försörjs med grundvatten.  Tekniken kallas RAS (Recirkulated Aquaculture System) och innebär bland annat att det cirkulerande vattnet renas i flera mekaniska och biologiska filter.

När fiskarna växt till sig flyttas de ut till jorddammar för att få en så naturlig uppväxt som möjligt. Vattnet till jorddammarna kommer från Vänneån, som har en för fiskodling mycket lämplig vattenkvalitet.

När fiskarna sätts ut som sportfisk i fiskevattnet är de inne på sitt tredje levnadsår och väger då mellan ett och fyra kilo, med en medelvikt på 2,5 kilo.

Trälshult, där fiskodlingen är belägen, ligger ganska högt över havet och vi har därför lite kallare klimat och därmed lägre medeltemperatur på vattnet. Detta är väldigt tacksamt på somrarna, då av solen uppvärmt vatten kan bli en plåga för fiskarna i odlingen. Vid 25 grader i vattnet överlever inte regnbågen.

På grund av den låga medeltemperaturen i odlingsvattnet blir våra fiskar inte riktigt så stora, som de hade blivit om vattentemperaturen hade legat högre sett över ett år. Den något lägre medelvikten på utsättningsfisken kompenseras dock av att vi får fram fisk, som är välväxt och mycket kämpastark!

Här nedan ett galleri med bilder från odlingen, mm. (Klicka i bilderna för större bild!)